Inom kort lanserar Kompanjonengruppen sin nya profil och hemsida. Kom snart tillbaka!

Vi arbetar med återbruk av byggprodukter och överskottspartier

Vårt mål är ett ökat industriellt återbruk

Återbrukskonsulten Kompanjonen

Ska du lokalanpassa ett kontor?

Det finns stora miljövinster med att ta tillvara och sälja invändigt byggmaterial, som innerdörrar, glasväggar och belysning, vid renovering av kontorslokaler i Sverige. Vad ska man tänka på?

Cirkulära produktflöden i byggsektorn

Läs rapporten från IVL Svenska Miljöinstitutet om forskningsprojektet ”Cirkulära produktflöden i byggsektorn - återbruk av byggmaterial i industriell skala”.

Söker ni återbrukade varor?

Vi jobbar ofta med flera återbruksprojekt och har även ett nätverk av kontakter i branschen. Söker du återbrukade varor inför en renovering eller nybyggnation? Vi hjälper dig gärna.

Återbruksinventeringen är den grundläggande delen för att ett återbruksprojekt ska bli både ekonomiskt och miljöbesparande. Vi är med dig i hela processen från inventering, försäljning till avslut.

Vi utbildar och tillhandahåller rådgivning och specialistkunskap för ditt återbruksarbete.

Vi både säljer och upphandlar återbrukade byggprodukter och överskottspartier åt uppdragsgivare.

Nio enkla steg till ökat återbruk av byggprodukter:

Formulera tydliga mål och krav för återbruk av byggprodukter.

Utför tidigt en inventering och värdering av befintliga byggprodukter.

Bevaka återbruk i lokalsökning.

Inför återbruk i förslagshandling och förfrågningsunderlag.

Bevaka återbruk i hyresförhandling.

Planera för återbruk i projektering.

Möjliggör återbruk i upphandling.

Avsätt tid för demontering.

Bevaka återbruk i byggskede och drift.