Alla priser inkl moms
08-400 259 90
2017-07-28 | Nyheter

Återanvändning av byggmaterial vid om- och tillbyggnad.

Återanvändning av byggmaterial vid om- och tillbyggnad.

Seminarium  torsdagen den 16 november 2017 kl.13.00 –16.30.

Seminaret belyser hur hållbar konsumtion kan genomsyra  ny - och  ombyggnadsprocesser. Fokus är på ökad återanvändning av fast  inredning vid ny - och ombyggnadsprocesser av lokaler. Avfallsmängderna från byggsektorn utgör en av de största  avfallsströmmarna i Sverige.

Läs mer här...

UPP