Alla priser inkl moms
08-400 259 90
2019-04-01 | Nyheter

Vi går från produkt till uppdragstjänster.

Kompanjonen har under många år arbetat med återbruk och sålt återbrukade byggprodukter och överskottspartier som återförsäljare med mellanlagring i egen regi. Nu gör vi nödvändiga förändringar i vår affärsmodell.

Efterfrågan, är sedan länge, betydligt högre än tillgången på återbrukade varor. Vår förhoppning har varit att leverantörsledet skulle utvecklats till att kunna leverera på den nivå som våra kunder önskar. Den utvecklingen går framåt, men alltför långsamt. Vi måste därför agera på egen hand för att påskynda den processen.

Vi kommer att fokusera på tjänster som ska underlätta för både leverantörer och kunder i syfte att flera produkter återbrukas:

  • Vi genomför återbruksinventeringar vilket ger avsevärda miljöbesparingar.
  • Vi tillhandahåller rådgivning, utbildning och specialistkunskap inom ditt återbruksarbete
  • Vi både säljer och upphandlar återbrukade byggprodukter och överskottspartier åt uppdragsgivare, dock utan mellanlager.

Det här innebär att vi inte längre har någon lagerbutik i Flemingsberg. Vi arbetar vidare i samma anda men utan att mellanlagra varorna. Ni kan även framöver kontakta oss när ni behöver återbrukade varor. Vi kommer aktivt att försöka hitta de rätta produkterna till er.

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete även i det nya formatet.

 

Med vänliga hälsningar,
Kompanjonen Norden AB

 

Per Håkansson                                                  Timo Kahisalo
Vd                                                                       Försäljningschef

UPP