Alla priser inkl moms
08-400 259 90
2019-08-15 | Nyheter

Ska du lokalanpassa ett kontor?

Ska du lokalanpassa ett kontor?

 

 

 

 

Nio enkla steg till ökat återbruk av byggprodukter:

Steg 1: Formulera tydliga mål och krav för återbruk av byggprodukter.

Steg 2: Utför tidigt en inventering och värdering av befintliga byggprodukter.

Steg 3: Bevaka återbruk i lokalsökning.

Steg 4: Inför återbruk i förslagshandling och förfrågningsunderlag.

Steg 5: Bevaka återbruk i hyresförhandling.

Steg 6: Planera för återbruk i projektering.

Steg 7: Möjliggör återbruk i upphandling.

Steg 8: Avsätt tid för demontering.

Steg 9: Bevaka återbruk i byggskede och drift.

UPP