Vår affärsidé

Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Vår affärsidé är baserad på delmålet 12.5 i de Globala målen framtaget av FN:s utvecklingsprogram, United Nations Development Programme (UNDP).

12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Vi har under många år arbetat med återbruk genom att sälja återbrukade byggprodukter och överskottspartier. Tidigare var vi återförsäljare med mellanlagring i egen regi och hade då en stor lagerbutik i Stockholm. 

Vår erfarenhet har visat oss att efterfrågan på återbrukade produkter är större än utbudet. Vår förhoppning har alltid varit att leverantörsledet skulle utvecklas till att kunna leverera på den nivå som våra kunder önskar. Den utvecklingen går framåt, men alltför långsamt. 

Med vår nya inriktning kommer vi därför att fokusera på tjänster som ska öka utbudet radikalt och därmed underlätta för både leverantörer och kunder som har gjort det medvetna och kloka valet att arbeta med återbruk på professionell nivå. 

Ska ni renovera eller riva fastigheter?

  • Vi genomför återbruksinventeringar, vilket ger avsevärda miljöbesparingar.
  • Vi tillhandahåller rådgivning och specialistkunskap inom ditt återbruksarbete.
  • Vi både säljer och upphandlar återbrukade byggprodukter och överskottspartier åt uppdragsgivare.

Söker ni återbrukade varor? 

Kontakta oss, så kommer vi aktivt att försöka hitta de rätta produkterna till dig.

Varje år slängs tusentals ton fullt fungerande byggmaterial från kontor. Med samverkan mellan hyresgäster, fastighetsägare, bygg- och rivningssentreprenörer, arkitekter, försäkringsbolag och återförsäljare skulle mer kontorsinredning kunna ta sig hela vägen från byggnad till byggnad.

Vår övergripande målsättning är att medverka till ett återbruk i industriell skala. Och vi hoppas på många fler seriösa och duktiga aktörer. Det kommer behövas för att målet ska nås. Inte bara konsulter i olika former utan även praktiska aktörer som erbjuder professionell demontering, mellanlagring och återtillverkning.

Samarbetspartner

Vi är en aktiv samarbetspartner till CCB - Centrum för Cirkulärt Byggande. CCB driver på för att cirkulära produktflöden i byggsektorn ska leda till återbruk av byggmaterial i industriell skala.
CCB – Marknadsplats finns återbruksprodukter både från oss och andra aktörer på marknaden.

Reclaimd håller till i Göteborg och Västsverige, och samarbetar med Kompanjonen. Vi ingår tillsammans i nätverket #Återbrukskonsulterna.
Reclaimd's mål är att ta tillbaka återbruket och göra det enkelt igen!

100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla aktörer representerade och genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar och krav kan vi uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer.

Cradlenet är Sveriges plattform för kunskap om, och nätverkande kring, cirkulär ekonomi. Cradlenets arbete syftar til att accelerera Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi.

Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.