Innehållsförteckning

Marknadsplatser

• Inrego •
Inregos mission är att minimera använd IT-utrustnings påverkan på miljön och att förändra hur datorer, telefoner och annan teknik hanteras i samhället. I 25 år har Inrego lett vägen globalt kring återanvändning av IT-produkter.
• Kompanjonen produkter •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.
• Deleportalen – Danmark •
Hvad er Deleportalen? Vi er den danske portalen der samler alle sites med deleøkonomi, så du ikke behøver lede andre steder.

Planering & Introduktion

• ReclaimD Nordic AB •
Reclaimd håller till i Göteborg och Västsverige, och samarbetar med Kompanjonen. Vi ingår tillsammans i nätverket #Återbrukskonsulterna.Reclaimd’s mål är att ta tillbaka återbruket och göra det enkelt igen!
• Våra tjänster •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.

Inventering

• Inventeringsappen Dacke •
Inventeringsappen Dacke har utvecklats för att man enkelt ska kunna samla in digitaliserad information om återbrukbara produkter.
• ReclaimD Nordic AB •
Reclaimd håller till i Göteborg och Västsverige, och samarbetar med Kompanjonen. Vi ingår tillsammans i nätverket #Återbrukskonsulterna.Reclaimd’s mål är att ta tillbaka återbruket och göra det enkelt igen!
• Våra tjänster •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.

Demontering

• Demontera Sverige AB •
Vi hjälper företag återanvända resurser i ett stängt kretslopp istället för att tillverka produkter av nytt råmaterial. Våra tjänster utgår från kundernas behov och täcker ett stort antal områden, och förenar vår expertis inom olika ämnen.
• Timeflex Nordic AB •
Ett serviceföretag inom miljö & hållbarhet, retail, transport & lagerhantering och byggnära tjänster. Vi utför all slags rivningsarbeten, det kan vara renoveringar, mässor, vattenskador, och försäkringsärende.

Transport

• Demontera Sverige AB •
Vi hjälper företag återanvända resurser i ett stängt kretslopp istället för att tillverka produkter av nytt råmaterial. Våra tjänster utgår från kundernas behov och täcker ett stort antal områden, och förenar vår expertis inom olika ämnen.
• Timeflex Nordic AB •
Ett serviceföretag inom miljö & hållbarhet, retail, transport & lagerhantering och byggnära tjänster. Vi utför all slags rivningsarbeten, det kan vara renoveringar, mässor, vattenskador, och försäkringsärende.

Mellanlagring

• Demontera Sverige AB •
Vi hjälper företag återanvända resurser i ett stängt kretslopp istället för att tillverka produkter av nytt råmaterial. Våra tjänster utgår från kundernas behov och täcker ett stort antal områden, och förenar vår expertis inom olika ämnen.
• Timeflex Nordic AB •
Ett serviceföretag inom miljö & hållbarhet, retail, transport & lagerhantering och byggnära tjänster. Vi utför all slags rivningsarbeten, det kan vara renoveringar, mässor, vattenskador, och försäkringsärende.

Återtillverkning

Belysning

Fasadmaterial

• Brukspecialisten i Väst AB •
Brukspecialisten är Sveriges enda specialistkedja som säljer tjänster och systemlösningar inom murat & putsat byggande. Vi har kompletta system inom tegel, puts och betong för både nyproduktion och renovering, samt konsulttjänster inom fasadprojektering.

IT

• Inrego •
Inregos mission är att minimera använd IT-utrustnings påverkan på miljön och att förändra hur datorer, telefoner och annan teknik hanteras i samhället. I 25 år har Inrego lett vägen globalt kring återanvändning av IT-produkter.

Inköp & Upphandling

• Våra tjänster •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.

Förmedling & Försäljning

• Våra tjänster •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.

Samverkan & Nätverk

• LFM30 •
Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.
• Cradlenet •
Cradlenets arbete syftar til att accelerera Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Vi skapar goda möten mellan företag, organisationer och mäniskor för att ge inspiration, energi och kunskap om det senaste i ämnet.
• 100gruppen •
100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla aktörer representerade och genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar och krav kan vi uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer.