Innehållsförteckning

Marknadsplatser

• CCBuild – Marknad •
Centrum för Cirkulärt Byggande. CCBuild driver på för att cirkulära produktflöden i byggsektorn ska leda till återbruk av byggmaterial i industriell skala.
• Kompanjonen produkter •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.
• Deleportalen – Danmark •
Hvad er Deleportalen? Vi er den danske portalen der samler alle sites med deleøkonomi, så du ikke behøver lede andre steder.

Planering & Introduktion

• ReclaimD Nordic AB •
Reclaimd håller till i Göteborg och Västsverige, och samarbetar med Kompanjonen. Vi ingår tillsammans i nätverket #Återbrukskonsulterna.Reclaimd’s mål är att ta tillbaka återbruket och göra det enkelt igen!
• Våra tjänster •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.

Inventering

• Inventeringsappen •
Inventeringsappen Dacke by CCB har utvecklats för att man enkelt ska kunna samla in digitaliserad information om återbrukbara produkter. Inventeringsappen finns just nu tillgänglig för testanvändare och parter knutna till samverkans- och utvecklingsprojekt som drivs av Centrum för cirkulärt byggande.
• ReclaimD Nordic AB •
Reclaimd håller till i Göteborg och Västsverige, och samarbetar med Kompanjonen. Vi ingår tillsammans i nätverket #Återbrukskonsulterna.Reclaimd’s mål är att ta tillbaka återbruket och göra det enkelt igen!
• Våra tjänster •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.

Demontering

• Timeflex Nordic AB •
Ett serviceföretag inom miljö & hållbarhet, retail, transport & lagerhantering och byggnära tjänster. Vi utför all slags rivningsarbeten, det kan vara renoveringar, mässor, vattenskador, och försäkringsärende.

Transport

• Timeflex Nordic AB •
Ett serviceföretag inom miljö & hållbarhet, retail, transport & lagerhantering och byggnära tjänster. Vi utför all slags rivningsarbeten, det kan vara renoveringar, mässor, vattenskador, och försäkringsärende.

Mellanlagring

• Timeflex Nordic AB •
Ett serviceföretag inom miljö & hållbarhet, retail, transport & lagerhantering och byggnära tjänster. Vi utför all slags rivningsarbeten, det kan vara renoveringar, mässor, vattenskador, och försäkringsärende.

Återtillverkning

Belysning

Fasadmaterial

• Brukspecialisten i Väst AB •
Brukspecialisten är Sveriges enda specialistkedja som säljer tjänster och systemlösningar inom murat & putsat byggande. Vi har kompletta system inom tegel, puts och betong för både nyproduktion och renovering, samt konsulttjänster inom fasadprojektering.

Inköp & Upphandling

• Våra tjänster •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.

Förmedling & Försäljning

• Våra tjänster •
Kompanjonen gör det enklare för företag på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.​ Vi har också huvudpartner till appen Dacke.

Samverkan & Nätverk

• LFM30 •
Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.
• Cradlenet •
Cradlenets arbete syftar til att accelerera Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Vi skapar goda möten mellan företag, organisationer och mäniskor för att ge inspiration, energi och kunskap om det senaste i ämnet.
• CCBuild •
Centrum för Cirkulärt Byggande. CCBuild driver på för att cirkulära produktflöden i byggsektorn ska leda till återbruk av byggmaterial i industriell skala.
• 100gruppen •
100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla aktörer representerade och genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar och krav kan vi uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer.